บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด

ประวัติบริษัท

เริ่มก่อตั้งครั้งแรกภายใต้ชื่อ บริษัท อินเตอร์ ทรอปปิค ฟู้ดส์ จำกัดเมื่อปี พ.ศ. 2533 ต่อมาได้ขยายกิจการโดยควบรวมกับ บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด ที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2535 ขนาดโรงงานมีพื้นที่กว่า 5 ไร่ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” ด้วยความเชี่ยวชาญในกรรมวิธีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพสู่ตลาดโลก อาทิ มีอาหารแช่เยือกแข็งทั้งแบบพร้อมปรุง READY-TO-COOK และแบบพร้อมรับประทาน READY-TO-EAT โดยได้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถัน ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน ในการนำสินค้าสู่ตลาดโลก Thailand Food Quality To The World ภายใต้ การรับรอง ระบบ GMP , ระบบ HACCP จากกรมประมง และระบบ ISO 22000 : 2018  

นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่มี "คุณภาพ" "ปลอดภัย" ต่อผู้บริโภค เป็นที่ "พึงพอใจ" ของลูกค้า และมีการ "ปรับปรุง" ระบบการบริหารคุณภาพและการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่อง

 

สินค้าแนะนำ

สาส์น จากประธาน

Emma Levise
เราได้ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง เพื่อการส่งออกตั้งแต่ปี คศ. 1990 (พศ. 2533) รวมกว่า 20 ปี เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในอนาคตเรามีโครงการนำ บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์  MAI ด้วยความต้องการให้ทุกท่าน รวมทั้งพนักงานบริษัทฯได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ พร้อมทั้งความตั้งใจที่จะผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดโลกอย่างมั่นคงสืบไป เราให้คำมั่นว่า จะรักษาคุณภาพการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการให้ดีที่สุด เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย และหวังว่าจะให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ลูกค้าทุกท่านตลอดไป
Emma Levise

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาอาหารแช่เยือกแข็งและอาหารแปรรูป ที่มีคุณภาพ สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และการบริการที่เป็นเลิศ 
Emma Levise

พันธกิจ (Mission)

บริษัทฯ ผลิตสินค้าด้านอาหารที่ตอบสนองความต้องการและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภค ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโภค รวมทั้งพนักงานเสมือนหนึ่ง คนในครอบครัว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในการนำสินค้าสู่ตลาดโลก ตามนโยบายรัฐบาล (Thailand 4.0)