Download Company Profile

    บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งมากว่า 29 ปี โรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทางภาคกลางของประเทศไทย วัตถุดิบที่ส่งเข้าโรงงาน ได้รับการคัดเลือกโดยเน้นที่คุณภาพ ความสด และความปลอดภัย เป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า

  • พื้นที่การผลิต 2,077 ตารางเมตร
  • พนักงาน 250 คน
  • กำลังการผลิต 3,000 ตัน/ปี
  • ชนิดของเครื่องแช่เยือกแข็ง Air blast, Tunnel
  • ชนิดของการแช่เยือกแข็ง Semi-IQF, IQF, Block
  • ความจุของห้องเย็น 600 ตัน

 

สาส์นจากประธาน

    เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้พบกับทุกท่านในหน้าเว็บไซด์ใหม่ที่ได้ปรับปรุงขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้ข้อมูลครบถ้วน และทันสมัย (Update)
    เราได้ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง เพื่อการส่งออกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 รวมเวลากว่า 20 ปี เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    ในอนาคตเรามีโครงการนำ บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยความต้องการให้ทุกท่านรวมทั้งพนักงาน บริษัทฯได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ พร้อมทั้งความตั้งใจที่จะผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดโลกอย่างมั่นคงสืบไป
    เราให้คำมั่นว่า จะรักษาคุณภาพการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการเพื่อลูกค้าคนสำคัญอย่างดีที่สุด
    ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ และหวังว่าจะให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อเราจะมีโอกาสได้รับใช้ลูกค้าทุกท่านตลอดไป

วิสัยทัศน์ (Vision)

    บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งและอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพ สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และการบริการที่เป็นเลิศ 

พันธกิจ (Mission)

– บริษัทฯ ผลิตสินค้าด้านอาหารที่ตอบสนองความต้องการและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภค ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย
– บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโภค รวมทั้งพนักงานเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
– สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในการนำสินค้าสู่ตลาดโลกตามนโยบายรัฐบาล (Thailand 4.0)

ประวัติบริษัท

    เริ่มก่อตั้งครั้งแรกภายใต้ชื่อ บริษัท อินเตอร์ ทรอปปิค ฟู้ดส์ จำกัดเมื่อปี พ.ศ.2533 ต่อมาได้ขยายกิจการโดยควบรวมกับ บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัดที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2535 ขนาดโรงงานมีพื้นที่กว่า 5 ไร่ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม”
    ด้วยความเชี่ยวชาญในกรรมวิธีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพสู่ตลาดโลก อาทิ เช่น มีอาหารแช่เยือกแข็งทั้งแบบพร้อมปรุง READY-TO-COOK และแบบพร้อมรับประทาน READY-TO-EAT โดยได้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถัน ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน ในการนำสินค้าสู่ตลาดโลก Thailand Food Quality To The World ภายใต้ การรับรอง

  • ระบบ GMP
  • ระบบ HACCP จากกรมประมง
  • ระบบ ISO 9001:2015
  • ระบบ ISO 22000:2005

โดยมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง และ พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ตลาดของเรา

บริษัท ไอ.ที. ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของไทยที่ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งมากกว่า 15 ประเทศ ตลาดส่งออกหลัก คือ อเมริกา, เอเชีย, ยุโรปและโอเชียเนีย

market