ติดต่อเรา

ติดต่อเรา (โรงงาน และ สำนักงาน)

บริษัท ไอ.ที. ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 39/108 หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร : 034-490461- 4
แฟ็กซ์ : 034-490460

ติดต่อฝ่ายการตลาด/ขาย

โทร : 034-490461- 4 ต่อ 13 หรือ 45
แฟ็กซ์ : 034-490460
อีเมล : sales@itfoods.co.th

ติดต่อฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบและ
จัดซื้อบรรจุภัณฑ์

โทร : 034-490461- 4 ต่อ 20 (ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ)
โทร : 034-490461- 4 ต่อ 18 (ฝ่ายจัดซื้อบรรจุภัณฑ์)
แฟ็กซ์ : 034-490460
อีเมล : sumate@itfoods.co.th (ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ)
อีเมล : purchasing@itfoods.co.th (ฝ่ายจัดซื้อบรรจุภัณฑ์)

ติดต่อฝ่ายประกันคุณภาพ

โทร : 034-490461- 4 ต่อ 42
แฟ็กซ์ : 034-490460
อีเมล : qacenter@itfoods.co.th

ติดต่อฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

โทร : 034-490461- 4 ต่อ 41
แฟ็กซ์ : 034-490460
อีเมล : r_d@itfoods.co.th

ติดต่อฝ่ายบุคคลและธุรการ

โทร : 034-490461- 4 ต่อ 17 หรือ 38
แฟ็กซ์ : 034-490460
อีเมล : humanresource@itfoods.co.th

Contact form


download แผนที่Your message has been sent