บริษัทไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์จำกัด นำโดยคุณวิเชียร บำเรอรักษ์ กรรมการผู้จัดการและตัวแทนพนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน กับ GUSCO เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนให้ความรู้และวิธีปลูกต้นกล้า ต้นโกงกางและต้นแสม