เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่าน ทางบริษัทฯ นำทีมโดย คุณวิเชียร บำเรอรักษ์ กรรมการผู้จัดการ นิมนต์พระสงค์จำนวน 9 รูป มาที่บริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคน ได้ตักบาตร ในวันเข้าพรรษา เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสและร่วมทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและต่อครอบครัว ก่อนที่จะเริ่มทำงาน