วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 พวกเราชาวไอ.ที.ฟู้ดส์ กว่า 60 ชีวิต ได้เดินทางไปสัมนาร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเพื่อสร้างความสามัคคี และกำหนดทิศทางในการดำเนินงานธุรกิจของปี 2561 โดยชาวไอ.ที.ฟู้ดส์ มีเป้าหมายเดียวกัน ทำยอดขายของปี 2561 ให้ถึง 300 ล้าน และมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า

โดยในช่วงตอนเย็นมีการกล่าวเปิดงาน โดย ท่านประธาน คุณพรทิพย์ ล้อสีทอง ได้มอบเล่ม KPI 2561 ให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ เหมือนเป็นดังคำมั่นสัญญา ที่พวกเรา ชาวไอ.ที.ฟู้ดส์ ต้องนำพาครอบครัวใหญ่ไปให้ถึงฝั่งฝัน

ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในบริษัท การชี้แนะถึงปัญหาโดยผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และในช่วงค่ำ มีจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่พนักงาน

ในนามของตัวแทนพนักงาน ต้องขอขอบพระคุณทางท่านประธาน และผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน ที่จัดกิจกรรมสัมนาในครั้งนี้ ทำให้พวกเราชาวไอ.ที.ฟู้ดส์ มีแรงและกำลังใจในการทำงานและพัฒนาขีดความสามารถต่อไป