ข่าวสาร

โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน วันที่ 29 มิถุนายน 2561

โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน วันที่ 29 มิถุนายน 2561

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน กับ GUSCO เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนให้ความรู้และวิธีปลูกต้นกล้า ต้นโกงกางและต้นแสม

อ่านต่อ
สัมนาร้อยดวงใจ ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด ที่ แก่งกระจานพาราไดซ์ วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561

สัมนาร้อยดวงใจ ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด ที่ แก่งกระจานพาราไดซ์ วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 พวกเราชาวไอ.ที.ฟู้ดส์ กว่า 60 ชีวิต ได้เดินทางไปสัมนาร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเพื่อสร้างความสามัคคี และกำหนดทิศทางในการดำเนินงานธุรกิจของปี 2561

อ่านต่อ