กล้วยทับ\nGrilled banana with syrup

แพ็คกิ้ง ตามความต้องการของลูกค้า