มันสำปะหลังปิ้ง\nGrilled cassava with syrup

แพ็คกิ้ง ตามความต้องการของลูกค้า