ข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วย/ไส้เผือก\nGrilled banana rice cake/ Grilled taro rice cake

แพ็คกิ้ง ตามความต้องการของลูกค้า