เต้าหู้ปลา\nFish tofu

แพ็คกิ้ง / น้ำหนักตามความต้องการของลูกค้า