ปลาช่อนแดดเดียว\nSalted Snakehead Fish Fillet\n(Channa Striatus)

ปลาช่อนแดดเดียวผ่าผีเสื้อ ไม่มีหัว 500-700 / 700 กรัม ขึ้น 
ปลาช่อนแดดเดียวหั่นชิ้น 15-20 ชิ้น/กิโลกรัม