ปลาดุกย่าง\nGrilled Walking Clarias Fish \n(Clarias Macrocephalus)

ปลาดุกย่าง 230-280 กรัม / ตัว