ปลานิล\nTilapia (Oreochromis Niloticus)

ปลานิลทั้งตัว 300-500 / 500-800 / 800 กรัม ขึ้น / ตัว 
ปลานิลผ่าท้อง ขอดเกล็ด 300-500 / 500-800 / 800 กรัม ขึ้น / ตัว 
ปลานิลหั่นชิ้น 2-3 ซม/ชิ้น