ปลาตะเพียน\nSilver barb / Puti (Puntius Gonionotus)

ปลาตะเพียนทั้งตัว 300-500 / 500-800 กรัม 
ปลาตะเพียนผ่าท้อง 300-500 / 500-800 กรัม