ปลาหมอ\nCommon Climbing Perch/Koi\n(Anabas Testudineus)

ปลาหมอทั้งตัว 4-5 / 6-7 / 8-10 ตัว/กิโลกรัม 
ปลาหมอผ่าท้อง ขอดเกล็ด ตัดครีบ ตัดหาง 7-8 / 8-12 ตัว/กิโลกรัม 
ปลาหมอคลีนบล็อก 5-6 / 7-8 ตัว/บล็อก