ปลาสวาย\nPangasius (Pangasius Hypophthalmus)

ปลาสวายผ่าท้อง 500-800 / 800-1,000 / 1,000-2,000 กรัม/ตัว 
ปลาสวายหั่นชิ้น 2-3 ซม./ชิ้น