มะพร้าวขูดละเอียด\nGrated Coconut (Cocos nucifera)

ชั่งตามน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการ