พริกจินดาแดง\nRed Chili (Capsicum frutescens L.)

แดง หรือ เขียว, มีหรือไม่มีก้าน
ชั่งตามน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการ