สะตอ\nSator/Stink Bean (Parkia speciosa)

ชั่งตามน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการ