ทุเรียนลูก / เนื้อทุเรียน(หมอนทอง/ชะนี)\nDurian Monthong / Chanee \n(Durio zibethinus Linn)

ทุเรียนทั้งลูก 2.5-4.5 กิโลกรัม/ลูก 
เนื้อทุเรียนมีเม็ด 
เนื้อทุเรียนพูเจาะ / เนื้อทุเรียนผ่าซีก