มะม่วง (น้ำดอกไม้, โชคอนันต์)\nMango – Nam Dok Mai, ChokAnan  (Mangifera indica)

เนื้อมะม่วงสไลด์ 8-10 / 10-12 / 12-14 ชิ้น/กิโลกรัม 
เนื้อมะม่วงเสียบไม้ 60-70 กรัม/ไม้