Ella
contacts
Adress:
บริษัท ไอ.ที. ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 39/108 หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
Phone:
034-490461- 4
Fax:
034-490460
E-mail:
sales@itfoods.co.th
Copy right @ I.T. Foods Industries Co., Ltd.

มะม่วง (น้ำดอกไม้, โชคอนันต์)\nMango – Nam Dok Mai, ChokAnan  (Mangifera indica)

เนื้อมะม่วงสไลด์ 8-10 / 10-12 / 12-14 ชิ้น/กิโลกรัม 
เนื้อมะม่วงเสียบไม้ 60-70 กรัม/ไม้