ใบตอง\nBanana Leaves (Musa paradisiaca L.)

พับ ตามน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการ