สะเดา\nSadao (Azadirachta indica)

ชั่งตามน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการ