มะพร้าวขูดเส้น\nShredded Coconut (Cocos nucifera)

ชั่งตามน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการ