ปลาสลิดทอดกรอบ

คัดสรรเนื้อปลาสลิดคุณภาพ เนื้อปลาสลิดเต็มๆ
กรอบอร่อย ไม่มีก้าง ทานง่าย สะดวก

แพ็ค 24 x 80 G/ถุง