มะม่วงอบแห้งธรรมชาติ

ไม่ใส่น้ำตาล ไม่มีวัตถุกันเสีย ไม่ใส่สี ไม่ใส่กลิ่น NATURAL 100%

เหมาะทานเป็นขนมขบเคี้ยว ของท่านเล่น ทานได้บ่อยเท่าที่ต้องการ 

ผลิตภายใต้มาตรฐานที่สะอาด ปลอดภัย 

หวาน หอม อร่อย ตามธรรมชาติของมะม่วงอย่างแท้จริง